O MNIE

W 2003 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w 2005r. Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

W 2016 roku uzyskałam zaświadczenie na druku MEN nr KZ16011/2/81/2016 z zakresu „Akademia dyrektora finansowego – skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu” – MDDP Akademia Biznesu w Warszawie. Ponadto uczestniczyłam w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków dochodowych, od towarów i usług, lokalnych, akcyzowego potwierdzone certyfikatami i ciągle pogłębiam uzyskaną do tej pory wiedzę.Od 2006 roku posiadam Certyfikat księgowy Nr 14509/2006 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2011r. uzyskałam tytuł Doradcy podatkowego z nr wpisu 11791.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracowałam w biurach rachunkowych, a potem w spółkach kapitałowych jako księgowa, główna księgowa, a ostatnio jako dyrektor finansowy.

Mariola Karcz

Biuro rachunkowe JUST FOR BUSINESS Mariola Karcz deklaruje współpracę z przedsiębiorcami z całej Warszawy i okolic, jak również w dobie usług elektronicznych jestem otwarta na współpracę z podmiotami gospodarczymi z całego kraju. Oferuje pełny zakres usług księgowych, podatkowych oraz kadrowo – płacowych dla spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych, niezależnie od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach świadczonych usług zapewnię bezpłatnie pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej i bezpłatne doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania Państwa biznesu. Na terenie Warszawy zapewniam bezpłatny odbiór dokumentów. 

Oferuję również współpracę w charakterze outsourcingu głównego księgowego bądź dyrektora finansowego. Proponuję kompleksowy nadzór Państwa wewnętrznej księgowości i zarządzanie wewnętrznym zespołem księgowym, odpowiadając jednocześnie za całokształt spraw księgowych, finansowych, podatkowych i kadrowo – płacowych.  

Oferuję konkurencyjne ceny i liczne promocje dla nowych Klientów.

Serdecznie zapraszam do współpracy.